top of page
3M tegnestue tilbyder alle byggeriet faser.
Skitseforslag

I denne fase kommer jeres byggeplaner, tanker og ideer ned på papiret. Samtidig bidrager 3Mtegnestue med erfaringer og andre ideer i byggeprojektet. Alt dette giver et godt udgangspunkt i startfasen, så i kan komme med eventuelle rettelser og nye ideer når huset skal projekters færdigt.

I har herefter også et seriøst materiale, som kan anvendes og vises frem ved f.eks. hjemtagning ag byggelån. 

Skitseprojekt

indeholder som udgangspunkt:

1. Plantegning med forslag til indretning   og  møblering.

2. Gennemgang af materialevalg.

3. Skitse af huset i 3D billede

Hvilket giver et godt grundlag for at træffe de rigtige beslutninger omkring rummelighed og arkitektonisk udtryk.

Byggetilladelse

I denne fase udfærdiger 3Mtegnestue et myndighedssæt som indeholder alle nødvendige tegninger. beregninger og beskrivelser som kommunens byggesagsbehandler skal bruge.

 

Myndighedsættet indeholder som udgangspunkt:  

1. Situationplan med arealopgørelse,   terrænregulering.

2. Princip kloakplan

3. Plantegninger med overordnede mål.

4. Facader med højdegrænser.

5. Snit tegninger med beskrivelser af   byggeriets konstruktioner.

6. Energirammeberegninger.

7. Brandplaner og rapport.

Alt indsendes på byg&miljø, samt alt dialog med kommunen tager 3Mtegnestue sig af. 

Hovedprojekt

I denne fase udarbejdes byggetegninger og beskrivelser klar til tilbudsgivning og opførelse af byggefirmaerne.

Der kommer altså styr på alle byggemål, materialer, detaljetegninger og beskrivelser.
 

Hovedprojektet
indeholder som udgangspunkt:

 

1.  Plantegninger med byggemål.
2.  Fundamentsplan.
3.  Princip kloakplan.
4.  Loftsplan med hensyntagen til f.eks.       lampesteder og akustikregulering.

5.  Snittegninger med byggehøjder og   beskrivelse af bygningsdele.
6.  Detaljetegninger af besværlige
 knudepunkter i konstruktionerne.
7.  Facadetegninger med kotehøjder.
Udbud & kontrakt med håndværker

 

Udbud

Når hovedprojektet er færdigt

kan tegnestuen indhente tilbud ud fra flere seriøse byggefirmaer.

 

Priserne gennemgås med et kritisk blik og der tages hånd om, at entreprisekontrakterne bliver rigtigt og udførligt udarbejdet. 

Byggesags beskrivelse med tidsplan. Diverse tilbuds dokumenter. 

Rekvirering af tilbudsgivende byggefirmaer. 

Afholdelse af budrunde/licitation.

Udformning af kontrakter.

Tilsyn

Tilsyn under udførelsen

oplevelsen af udførelses fasen skal være positiv og præget af sikkerhed.

 

3Mtegnestue tilbyder derfor løbende at afholde tilsyn på byggepladsen.

Derved kan eventuelle fejl og mangler kommes i forkøbet og rettes til.

 

Tilsyn afholdes ofte i forbindelse opstarten af nye arbejdsopgaver, særlige milepæle under byggeriet, samt byggefirmaernes månedlige á contoer. Ved det færdige byggeri afholdes der desuden afleverings forretning, hvor tegnestuen står for mangelgennemgang og efterfølgende mangelopfølgning, indtil byggesagen er helt afsluttet.

 

Tilsyn afregnes normalt efter med gået tid  + kørsel efter statens normale takst.

Teknik.

3M tegnestue tegner vvs-installationer, EL, Sprinkler, eller Ventilation i Revit både for privat og erhverv.

 

Vi gør plads til dine installationer endnu før, byggeriet er sat i værk. Det sparer tid, arbejde og i sidste ende penge.

Har du brug for at få tegnet vvs-installationer ind i et byggeri der er tegnet, så kan vi gøre det.

 

Vi hjælper gerne freelance, hvor vi gerne komme til Jeres tegnestue. Skal vi selv have Revit med, så kan det også lade sig gøre.

Vi har vores egen Revit licens igennem cadxpert.

Drone foto og video fra luften.
Vi tilbyder forskellige former for droneflyvning både inde- og uden for byen
Dronevideo

En dronevideo kan bruges til mange ting. Et sammenklip af flotte billeder af din virksomhed, event, produkt eller lign. Men det kan også være elementer i en stor video.

Dronefoto

Ved at benytte sig af en drone til at tage billeder, så giver det en mulighed for, at få et helt unikt perspektiv fra oven. 

Taginspektioner

En drone kan hurtigt og nemt komme meget tæt på et tag i forskellige højder, og fotodokumentere et eventuelt problem i taget.

Naturdokumentation

Mange er begyndt at benytte sig af droner til at fotodokumentere eventuelle problemer i naturen f.eks en given plante eller andet

bottom of page