top of page
Byggeriets faser - fra drømme til virkelighed 
Skitseforslag

I denne fase kommer jeres byggeplaner, tanker og ideer ned på papiret. Samtidig bidrager 3Mtegnestue med erfaringer og andre ideer i byggeprojektet. Alt dette giver et godt udgangspunkt i startfasen, så i kan komme med eventuelle rettelser og nye ideer når huset skal projekters færdigt.

I har herefter også et seriøst materiale, som kan anvendes og vises frem ved f.eks. hjemtagning ag byggelån. 

Skitseprojekt

indeholder som udgangspunkt:

1. Plantegning med forslag til indretning   og  møblering.

2. Gennemgang af materialevalg.

3. Skitse af huset i 3D billede

Hvilket giver et godt grundlag for at træffe de rigtige beslutninger omkring rummelighed og arkitektonisk udtryk.

Byggetilladelse

I denne fase udfærdiger 3Mtegnestue et myndighedssæt som indeholder alle nødvendige tegninger. beregninger og beskrivelser som kommunens byggesagsbehandler skal bruge.

 

Myndighedsættet indeholder som udgangspunkt:  

1. Situationplan med arealopgørelse,   terrænregulering.

2. Princip kloakplan

3. Plantegninger med overordnede mål.

4. Facader med højdegrænser.

5. Snit tegninger med beskrivelser af   byggeriets konstruktioner.

6. Energirammeberegninger.

7. Brandplaner og rapport.

Alt indsendes på byg&miljø, samt alt dialog med kommunen tager 3Mtegnestue sig af. 

Hovedprojekt

I denne fase udarbejdes byggetegninger og beskrivelser klar til tilbudsgivning og opførelse af byggefirmaerne.

Der kommer altså styr på alle byggemål, materialer, detaljetegninger og beskrivelser.
 

Hovedprojektet
indeholder som udgangspunkt:

 

1.  Plantegninger med byggemål.
2.  Fundamentsplan.
3.  Princip kloakplan.
4.  Loftsplan med hensyntagen til f.eks.       lampesteder og akustikregulering.

5.  Snittegninger med byggehøjder og   beskrivelse af bygningsdele.
6.  Detaljetegninger af besværlige
 knudepunkter i konstruktionerne.
7.  Facadetegninger med kotehøjder.
Udbud & kontrakt med håndværker

 

Udbud

Når hovedprojektet er færdigt

kan tegnestuen indhente tilbud ud fra flere seriøse byggefirmaer.

 

Priserne gennemgås med et kritisk blik og der tages hånd om, at entreprisekontrakterne bliver rigtigt og udførligt udarbejdet. 

Byggesags beskrivelse med tidsplan. Diverse tilbuds dokumenter. 

Rekvirering af tilbudsgivende byggefirmaer. 

Afholdelse af budrunde/licitation.

Udformning af kontrakter.

Tilsyn

Tilsyn under udførelsen

oplevelsen af udførelses fasen skal være positiv og præget af sikkerhed.

 

3Mtegnestue tilbyder derfor løbende at afholde tilsyn på byggepladsen.

Derved kan eventuelle fejl og mangler kommes i forkøbet og rettes til.

 

Tilsyn afholdes ofte i forbindelse opstarten af nye arbejdsopgaver, særlige milepæle under byggeriet, samt byggefirmaernes månedlige á contoer. Ved det færdige byggeri afholdes der desuden afleverings forretning, hvor tegnestuen står for mangelgennemgang og efterfølgende mangelopfølgning, indtil byggesagen er helt afsluttet.

 

Tilsyn afregnes normalt efter med gået tid  + kørsel efter statens normale takst.

Drone foto og video fra luften.
Vi tilbyder forskellige former for droneflyvning både inde- og uden for byen
Dronevideo

En dronevideo kan bruges til mange ting. Et sammenklip af flotte billeder af din virksomhed, event, produkt eller lign. Men det kan også være elementer i en stor video.

Dronefoto

Ved at benytte sig af en drone til at tage billeder, så giver det en mulighed for, at få et helt unikt perspektiv fra oven. 

Taginspektioner

En drone kan hurtigt og nemt komme meget tæt på et tag i forskellige højder, og fotodokumentere et eventuelt problem i taget.

Naturdokumentation

Mange er begyndt at benytte sig af droner til at fotodokumentere eventuelle problemer i naturen f.eks en given plante eller andet

DRONE.jpg
DRONE.jpg
Se færdige projekter i referencer.
Visualiseringer i Revit
01 færdig .png
22108 - Dyssehøjvej 14, 8981 Spentrup.jpeg
3D Billede indvendig.jpg
Billede 03.jpg
Billede 04.jpg
Færdig_billede.jpg
Færdig2_hus.JPG
mkn2.jpg
Færdigt_billede.jpg
Færdig_Billede.png
Stationsvej 10.png
18116 - Stationsvej 41 - Myndighedsproje
Færdig_Billede_02.png
Baggrund til alle billeder .JPG
H1_N0 - Forside 3D.jpg
Peter&Trine.jpg
Moseblokker 10.jpg
Skitse 2.png
b1.jpg
b3.jpg
b2.png
3M tegnestue
Arbejder ud fra 3 værdier

1. Kunden i fokus:
Hos 3M tegnestue er kunden i centrum. Min erfaring er, at vi opnår de bedste arkitektoniske løsninger ved at lytte til de, der skal bo og arbejde, lære og lege i husene, vi tegner.

2. Bæredygtighed:
Jeg går efter at indarbejde så meget bæredygtighed i alle mine projekter som muligt ud fra 3 parametre:

Miljømæssig bæredygtighed
Økonomisk bæredygtighed
Social bæredygtighed.

Eksempelvis undersøge mulighederne for:

• At gøre bebyggelserne mere attraktive og skabe mulighed for bedre social kontakt mellem beboerne
• At optimere og aktivere udearealer til alle aldersgrupper
• At optimere udsigts- og dagslysforholdene i boligerne

3. Perfektion:
Jeg tilstræber nærvær, perfektion og skarpe kontraster, poesi, variation og vitalitet, robusthed. samtidig lægger jeg vægt på at finde helhedsløsninger.

bottom of page