top of page

Forsikring

3M tegnestue har en professionel ansvarsforsikring i Tryg Forsikring med en samlet maksimal årlig dækningssum (pristalsreguleret) ved tingskade på 2,5 mill. kr. og ved personskade på 12,5 mill.kr.

bottom of page